Fagseminar: Ansvarlighet i finanssektoren – verktøy, erfaringer og god praksis

Fagseminar: Ansvarlighet i finanssektoren – verktøy, erfaringer og god praksis

Norsif og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer

Finansinstitusjoner har en viktig rolle å spille når det gjelder å kanalisere investeringer til bærekraftige prosjekter og aktiviteter. I henhold til OECDs retningslinjer bør selskaper og investorer utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, samt redegjøre for håndtering av disse. Men hva betyr egentlig bærekraft og ansvarlighet i finanssektoren? Hvilket ansvar har bankene og andre finansinstitusjoner i henhold til negativ påvirkning de er knyttet til gjennom kunder og andre forretningspartnere? Hva kan vi lære av praksis og hvordan kan dette integreres i eierskapsdialog og investeringsbeslutninger?  

Nye reguleringer knyttet til ansvarlig næringsliv og bærekraftige investeringer har vokst frem de siste årene, med bl.a. EUs taksonomi for bærekraftig finans, offentliggjøringsforordningen og nytt EU-direktiv om selskapers bærekraftsrapportering (CSRD). I Norge trådte åpenhetsloven i kraft i juli 2022. Et viktig utgangspunkt for nye reguleringer om bærekraft er OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og krav til aktsomhetsvurderinger. OECD har utviklet flere veiledere for finanssektoren: institusjonelle investorer, bankers utlånsvirksomhet, og prosjekt- og aktivafinansiering. OECDs nasjonale kontaktpunkt har håndtert flere saker knyttet til ansvarlige investeringer.

Norsif og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer aktører fra finansbransjen til å diskutere praksis når det gjelder ansvarlige investeringer og hva man kan lære av eksisterende prosesser og mekanismer som er tilgjengelig for de som jobber i finansbransjen.