Om Norsif – norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Om Norsif – norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Velkommen til Norsif – norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.

Hva er ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet?

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et vidt begrep som kan omfatte ulike typer av investeringsvirksomhet. Typisk innebærer begrepet en investeringstilnærming som anerkjenner relevansen av miljø og samfunnsmessige faktorer, samt selskapsstyring (ESG) for å sikre langsiktig avkastning og velfungerende markeder. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet kan inkludere integrering av ESG-faktorer i tradisjonelle analyser og kan være relevant for kapitalallokering, valg av aksjer, konstruering av porteføljer, aktivt eierskap og stemmegivning.

Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet innebærer at investorer og selskaper anerkjenner ESG-aspekter i sin vurdering av risiko og muligheter fordi de har en oppfatning om at dette vil føre til bedre analyser og derfor forbedre investeringsbeslutninger. Ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet er et relativt nytt begrep i stadig utvikling.