Forside

Norsif – norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Lær mer om bærekraftige og ansvarlige investeringer i Norsifs kunnskapsbank

Ett av Norsifs viktigste fokusområder, er å fremme kunnskap og bidra til utvikling av fagområdet ansvarlige og bærekraftige investeringer.

Vi har utviklet en rekke veiledninger og guider som vi håper er til stor nytte for våre meldemmer.

Klikk her for å komme til vår kunnskapsbank.

Klikk for kunnskapsbank

Norsifs guide til ansvarlige investeringer

Norsif har utviklet en guide til ansvarlige investeringer, som er en introduksjon til tematikken, og som er rettet særlig mot kapitaleiere, forvaltere og investorer.
Guiden innledes med en introduksjon og redegjørelse av ulike aktørers handlingsrom. Deretter følger beskrivelser av ulike trinn i arbeidet som skal sikre at ESG blir ivaretatt. De ulike trinnene utgjøres av motivasjons- og vesentlighetsanalyse, identifisering og prioritering, strategi og planlegging, gjennomfølging, oppfølging og rapportering. LINK: https://online.fliphtml5.com/xmiv/jjht/#p=2

Les guiden her