Fagbibliotek

Fagbibliotek

Norsif samler artikler og rapporter av interesse og lager et sammendrag av disse. Sammendragene lages av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er gjennomgått av Norsif før publisering.