Andre rapporter, regulering og informasjon av interesse

Andre rapporter, regulering og informasjon av interesse

Andre rapporter, regulering og informasjon av interesse – fra EU, TCFD og TNFD.

TNFD – Final Report

Rapport med anbefalinger fra Task Force on Nature Related Financial Disclosures (sept 2023

Klikk for å lese TNFD-rapporten

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

Klikk her for å se CSRD-rapporten

SFDR – Sustainability-Related Disclosures in the financial services sector

2019

Klikk her for rapport

EUs Taksonomirapport

Sluttrapport fra om EU-taksonomien fra EUs ekspertgruppe om bærekraftig finans til EU-kommisjonen (mars 2020)

Klikk for å lese rapporten.

TCFD – Task Force on Climate Related Financial Disclosures

Rapport om klimarisiko (2017)

Klikk her for TCFD-rapport