Komiteer og sekretariat

Komiteer og sekretariat

Norsif arbeider med følgende komiteer:

Sekretariat
Forening for finansfag (FFN) fungerer som Norsifs sekretariat.
Kontaktinformasjon: norsif@norsif.org.
Telefon: +47 22 12 92 10

Komiteer og arbeidsgrupper
Foreningen har komiteer med ulike ansvarsområder og tematiske arbeidsgrupper. Hvis du ønsker å bidra inn i en komité eller arbeidsgruppe, ta kontakt med sekretariatet. 

Arrangementskomité
Kontaktperson for arrangementer: Lars Erik Mangset
Kontaktinformasjon: lars.erik.mangset@grieg.no

Arbeidsgruppe om eierskapsutøvelse
Kontaktperson: Janicke Scheele (DNB) og Kiran Aziz (KLP)
Kontaktinformasjon: janicke.scheele@dnb.no, kiran.aziz@klp.no

Valgkomité

  • Christina Stray, Folketrygdfondet (leder)
  • Haavard Bruland, Danske Capital
  • Per Christian Johannesen, CentraGruppen
  • Tone Varmann, Sparebank1 Forsikring

Har du innspill eller synspunkter på kandidater til styret, ta kontakt med Christina Stray på christina.stray@ftf.no