Bli medlem i Norsif

Bli medlem i Norsif

Norsif skiller mellom ordinære og assosierte medlemmer.

Ordinære medlemmer: Kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge kan opptas som ordinære medlemmer i Norsif.

Assosierte medlemmer: Bransjeorganisasjoner og tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet med vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge., kan opptas som assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Pris for medlemskap
Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen. Medlemskontingenten er gradert etter total forvaltningskapital (for kapitaleiere- og forvaltere) eller antall ansatte (tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner).

Kapitaleiere og -forvaltere
Over 100 mrd: 36 000 kr
10-100 mrd: 18 000 kr
Under 10 mrd: 7 500 kr

Tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner
Over 50 ansatte: 30 000 kr
10-50 ansatte: 15 000 kr
Under 10 ansatte: 6 250 kr

Innmelding skjer ved innlevering av medlemssøknad til Norsifs styre. Medlemskapet løper inntil det sies opp skriftlig.