Veileder til Impact-investeringer

Veileder til Impact-investeringer

NorNAB har i samarbeid med Norsif nylig lansert den første veilederen til impact-investeringer, på norsk, skrevet av norske impact-investorer.

Veilederen dekker blant annet:
– Forskjellen på impact-investeringer og andre investeringer.
– Viktige spørsmål og ressurser for å utvikle og implementere en impact-strategi.
– Oversikt over det regulatoriske landskapet.

Formålet er å skape en relevant og anvendelig veileder for et bredt spekter av investorer på tvers av aktivaklasser og investeringsstadier, med særlig fokus på investorer som vurderer å starte med impact-investeringer. Dokumentet har også som mål å sammenfatte den mest sentrale informasjonen og grunnleggende elementer i impact-investeringer, samt vise til relevante eksterne kilder og ressurser.

Les veilederen her: