Årsmøte i Norsif 2024

Årsmøte i Norsif 2024

Norsif avholdt sitt årsmøte 22. april 2024.

Tradisjon tro avholdt Norsif sitt årsmøte 22. april 2024 i Ferd sine lokaler i Oslo.

Årsmøtet valgte inn to nye medlemmer til styret, Thina Saltvedt og Gjermund Grimsby.

  • Thina Saltvedt har jobbet i Nordea siden 2004. Hun er sjefanalytiker for bærekraftig finans og har tidligere erfaring fra flere deler av virksomheten herunder som oljeanalytiker. Hun har også tidligere arbeidet i Norges Bank. I tillegg til Norsif har hun også flere verv, inkludert som styremedlem i Zero, og deltaker i en fagkomite i WFF og FNI og har deltatt i flere utvalg knyttet til klimainvesteringer. Thina er utdannet fra BI og har en Master og Ph.D fra Universitetet i Manchester.
  • Gjermund Grimsby har arbeidet i KLP siden 2022 og er fagansvarlig klimaendringer i KLP og fungerende seksjonsleder bærekraft. Før dette var han i Menon Economics hvor han var partner i ti år, hvorav de siste tre årene som leder for avdelingen for næringsøkonomi. Han er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra UIO knyttet til kapitalmarkeder, produktivitet og offentlig virkemiddelbruk.  

De øvrige styremedlemmene i Norsif fortsetter fra ifjor:

  • Lars Erik Mangset er styreleder. Han er leder for Bærekraft i Grieg Investor og har tidligere vært fagsjef for klima i KLP og senioranalytiker i KLP Kapitalforvaltning. Før han begynte i finansbransjen var Lars Erik forsker og konsulent i Det Norske Veritas og seniorrådgiver i WWF. Lars Erik deltar i ekspertgruppen i det internasjonale klimainitiativet Science Based Target Initiative og er styremedlem i Norsk forening for impact-investeringer (NorNAB). Han er utdannet siviløkonom fra BI.
  • Joakim Gjersøe jobber som investment professional i Ferd Capital, hvor han har fokus på langsiktige investeringer med aktivt eierskap på børs. Før dette var han åtte år i Folketrygdfondet som aksjeforvalter og leder av nordiske investeringer. Han har tidligere også erfaring fra NBIM i London og forvaltningsrelaterte jobber blant annet i Nordea (Danmark) og Carnegie. Han er styremedlem i Gjensidige Pensjonsforsikring, og har erfaring fra valgkomiteer i Veidekke og Gjensidige. Joakim er utdannet siviløkonom fra BI.
  • Marte Storaker er bærekraftsansvarlig Odin Forvaltning. Hun har tidligere jobbet som analytiker og seniorrådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. Marte er utdannet siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole.

Valgkomiteen
Årsmøtet vedtok også endringer i valgkomiteen. Tone Varmann er innstilt som ny leder og Maria Haugtomt trer inn som nytt medlem i komiteen.

  • Tone Varmann har vært aksjeansvarlig i SpareBank 1 Forsikring AS siden 2008. Fra 1. mai vil hun arbeide i Arctic Asset Management som porteføljeforvalter og partner. Hun har lang og bred erfaring fra aksjemarkedet som forvalter, strateg og analytiker. Tidligere har hun jobbet som porteføljeforvalter i Orkla ASA og KLP Kapitalforvaltning samt som aksjeanalytiker i hhv. Handelsbanken og Unibørs (Nordea) i København. Tone er utdannet siviløkonom ved University of Strathclyde, Glasgow.
  • Maria Haugtomt er ansvarlig for bærekraftige investeringer i SpareBank 1 Forsikring med ansvar for bærekraft i kapitalforvaltningen. Hun kommer fra Mercer hvor hun siden 2014 har jobbet siden som investeringsrådgiver for ulike typer kapitaleiere med spesialisering innen bærekraftig kapitalforvaltning. Hun har spesielt erfaring innen bærekraftsstrategi og rapportering for kapitalforvaltning, integrasjon av ESG i fondsanalyser, klimascenarioanalyser og bruk av ESG-data. Hun tok NHH og FFNs fordypningskurs i bærekraftig finansiell analyse 2020. 

Valgkomiteen forøvrig består av:

  • Haavard Bruland er Head of Institutional Clients i Danske Invest Asset Management i Norge, og har vært det siden 2005. Før den tid var han Head of Sales i Fondsfinans og Key Account Manager i SEB. Haavard er utdannet siviløkonom fra NHH og er Autorisert Finansanalytiker.
  • Per Christian Johannesen er administrerende direktør i CentraGruppen AS, en rolle han har hatt siden 2007. Tidligere har han vært CEO/CIO i Centra Klaveness Invest AS (2003-2007) og Investeringsdirektør i CentraGruppen AS (2000-2003). Han er utdannet Siviløkonom, MBA, MSc, Autorisert Finansanalytiker og AMP fra Harvard Business School. 

Tine Fossland trer ut av styret og Christina Stray trer ut av valgkomiteen. Norsif ønsker å rette en stor takk til Tine og Christina som gjennom en årrekke har bidratt aktivt til utviklingen i Norsif.