Fagseminar: Ansvarlighet i finanssektoren – verktøy, erfaringer og god praksis

Fagseminar: Ansvarlighet i finanssektoren – verktøy, erfaringer og god praksis

Norsif og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer

Finansinstitusjoner har en viktig rolle å spille når det gjelder å kanalisere investeringer til bærekraftige prosjekter og aktiviteter. I henhold til OECDs retningslinjer bør selskaper og investorer utføre aktsomhetsvurderinger for å kartlegge, forebygge og begrense faktiske og potensielle negative konsekvenser, samt redegjøre for håndtering av disse. Men hva betyr egentlig bærekraft og ansvarlighet i finanssektoren? Hvilket ansvar har bankene og andre finansinstitusjoner i henhold til negativ påvirkning de er knyttet til gjennom kunder og andre forretningspartnere? Hva kan vi lære av praksis og hvordan kan dette integreres i eierskapsdialog og investeringsbeslutninger?  

Nye reguleringer knyttet til ansvarlig næringsliv og bærekraftige investeringer har vokst frem de siste årene, med bl.a. EUs taksonomi for bærekraftig finans, offentliggjøringsforordningen og nytt EU-direktiv om selskapers bærekraftsrapportering (CSRD). I Norge trådte åpenhetsloven i kraft i juli 2022. Et viktig utgangspunkt for nye reguleringer om bærekraft er OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og krav til aktsomhetsvurderinger. OECD har utviklet flere veiledere for finanssektoren: institusjonelle investorer, bankers utlånsvirksomhet, og prosjekt- og aktivafinansiering. OECDs nasjonale kontaktpunkt har håndtert flere saker knyttet til ansvarlige investeringer.

Norsif og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv inviterer aktører fra finansbransjen til å diskutere praksis når det gjelder ansvarlige investeringer og hva man kan lære av eksisterende prosesser og mekanismer som er tilgjengelig for de som jobber i finansbransjen.  

Program

9:00 – 9:15 Velkommen og introduksjon fra Norsif og Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

9:15 – 9:40 Hva er rollen til investorer når det gjelder ansvarlig næringsliv etter OECDs retningslinjer, og hvordan er de relevante for reguleringer på feltet? (OECD Centre for Responsible Business Conduct – Barbara Bijelic)

9:40 – 10:00 Hva kan vi lære av klager til Kontaktpunktene når det gjelder banker og investorer? (Kontaktpunktet v/Frode Elgesem eller Kristel Tonstad)  

10:00 – 10:20 Kaffepause

10:20 – 10:40 Hva kan vi lære av Etikkrådets tilrådninger? (Sekretariatet i Etikkrådet, Aslak Schancke)

10:40 – 11:45 Paneldiskusjon – Hvordan kan vi bruke og videreutvikle god praksis knyttet til aktsomhetsvurderinger og gjenoppretting, samt dialog med selskaper? (moderator Elisabeth Andvig)

  • Caroline Eriksen, NBIM
  • Tulia Machado-Helland /Kamil Zabielski, Storebrand
  • Kiran Aziz, KLP
  • Nina Schefte, Hydro  

11:45 – 12:30 Mingling og lunsj

Med forbehold om endringer