Møt Mette – Norsifs nye daglige leder

Møt Mette – Norsifs nye daglige leder

Møt Mette Lindbæk, som nylig har tatt rollen som Norsifs første daglige leder.

I tillegg til Norsif jobber hun også som partner og seniorrådgiver i Sustainability AS, et rådgivningsselskap spesialisert på strategisk og bærekraftig forretningsutvikling.

Som tidligere administrerende direktør i Forening for finansfag i Norge, har Mette et solid grunnlag innen kompetansebygging og nettverksbygging innen både finans og bærekraft. Nå tar hun på seg den spennende rollen som Norsifs første daglige leder med en klar visjon om å fortsette å utvikle et dynamisk og fremtidsrettet fellesskap innen ansvarlige investeringer.

Her er fem kjappe med Norsifs nye daglige leder.

Hvorfor Norsif?

Norsif er et spennende faglig forum hvor jeg kan holde kontakten med finansnæringen samtidig som jeg også jobber i Sustainability.

Forumet har et meget kompetent styre, og det gode samarbeidet med styreleder sikrer høyt faglig nivå på alt som arrangeres av aktiviteter. Det er gøy å jobbe med dynamiske og fremtidsrettede mennesker!

Med lang fartstid med foreningsdrift i finansnæringen ønsker jeg å ta med meg mine erfaringer til Norsif for å bygge videre på det spennende nettverket.

Du blir Norsifs første daglige leder, hvordan ser du på din rolle på både på kort og lang sikt?

I første omgang ser jeg frem til NordicSIF hvor vi i Sustainability har hatt gleden av å ha ansvar for både det faglige programmet og praktisk gjennomføring. Under NordicSIF samles kapitalforvaltere fra hele Norden, og jeg gleder meg til inspirerende innlegg og gode samtaler med våre nordiske kollegaer.

På lengre sikt er jeg opptatt av å sikre et godt medlemstilbud, samtidig som vi sørger for at våre aktiviteter og arrangement treffer godt i en tid hvor bærekraft er «overalt».

Det er viktig for meg å dyrke et godt samarbeid med andre aktører. Norge er et lite land og bærekraftsmiljøet i Norge er enda mindre, så det er viktig å samarbeide der man kan for å sikre god kompetanse og best mulig kunnskap om bærekraft.

Å dreie kapitalen mot mer bærekraftige aktiviteter er et uttalt mål i EU, og det er nok av frokostmøter om nye rammeverk og direktiver som introduseres. Hvordan ser du på Norsifs rolle i dette markedet?

Jeg ønsker å bidra til at Norsif er en faglig stimulerende, utfordrende og oppdatert nettverksarena på bærekraftig finans. Vi skal sikre at våre aktiviteter imøtekommer medlemmers informasjonsbehov, og at hvert arrangement gir merverdi.

Vårt mandat er ikke posisjonering når det gjelder utvikling av reguleringssiden på bærekraft, men heller å tilrettelegge for konstruktiv informasjonsflyt for våre medlemmer. Vi samarbeider med finansnæringen, myndigheter og akademia for å sikre høyt nivå på det vi gjennomfører, og det er nettopp gjennom kvalitet at vi skal fremme Norsifs aktiviteter.

Gjennom din karriere har finansfaget vært i førersetet, med bærekraft som en ivrig passasjer. Høsten 2023 meldte du overgang til Sustainability, og rollene er snudd. Vil vi se en lignende vektforskyvning for Norsif fremover?

Nei, poenget med Norsif er ikke å bytte ut fokuset på finans med bærekraft. Tvert imot, vi ser på bærekraft som en integrert del av finansfaget, og vår rolle er å fremme kunnskapen om og utviklingen av ansvarlige investeringer som en sentral del av investeringslandskapet. Mens bærekraft har fått økende oppmerksomhet, er det viktig å huske at det ikke er noe nytt for finansfaget, men heller en nødvendig tilnærming for å sikre langsiktig verdiskaping og godt forvaltet samfunnsansvar.

Norsif vil fortsette å være en plattform for å fremme denne integrerte tilnærmingen og styrke samarbeidet mellom kapitaleiere, forvaltere og andre interessenter for å fremme en mer bærekraftig og ansvarlig finanssektor. Bærekraftige investeringer handler om å fusjonere finanshatten med bærekraftshatten, og det er det vi i Norsif skal tilrettelegge for.

Du skal introduseres på NordicSIF og blir bedt om å dele to sannheter og en løgn om deg selv fra scenen. Hva sier du?

Haha sånne scenarier er jo alltid litt kleine, men da sier jeg sikkert noe sånt som at jeg har bodd på fire kontinenter, er allergisk mot gulrøtter og hører religiøst på dagsnytt 18 – så får det være opp til leserne å gjette.

Jeg brenner for bærekraftig finans og gleder meg til å drive Norsif videre i en spennende tid med grønn omstilling. Vi har mange dyktige mennesker som arbeider på fagfeltet, og Norsif skal være en naturlig møteplass og referanse for næringen.