Lars Erik Mangset er ny styreleder i Norsif

Lars Erik Mangset er ny styreleder i Norsif

Lars Erik Mangset overtok som styreleder i Norsif på siste årsmøte, da vår mangeårige styleder Janicke Schelle trådte av.

På Norsifs årsmøte 20. april ble Lars Erik Mangset valgt inn som ny styreleder i Norsif. Han overtar stafettpinnen etter Janicke Scheele.

Lars Erik er Head of Sustainability i Grieg investor og har lang fartstid innenfor bærekraftig finans. Tidligere har han vært klimarådgiver i KLP Kapitalforvaltning og han har også jobbet med klima- og bærekraftsspørsmål i DNV og i WWF. Han har også sittet i styret i Norsif siden 2019.

Du kan lese intervju med Lars Erik her – fra Nordsip – om hans tanker om Norsif fremover

Nye styremedlemmer

I tillegg til Lars Erik fikk Norsif to nye styremedlemmer, Marte Siri Storaker og Philip Ripman. Marte er bærekraftsansvarlig i Odin Forvaltning og Philip er porteføljeforvalter og Head of Solutions i Storebrand. I styret forøvrig sitter også Tine Fossland, porteføljeforvalter aksjer i Folketrygdfondet og Joakim Gjersøe, investment professional og public market specialist i Ferd Invest.

Klikk her for å lese intervjuet med Lars Erik.