Klimafrokost: Klimautvalget 2050 – hvordan skal vi komme oss til «netto null»

Klimafrokost: Klimautvalget 2050 – hvordan skal vi komme oss til «netto null»

Norsif formidler

Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Det er bare 26 år til. Regjeringens Klimautvalget 2050 har nå utbedret hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn. På vår #Klimafrokost 2. november vil utvalgsleder Martin Skancke presentere utvalgets vurderinger og anbefalinger.

/https://klimastiftelsen.no/arrangement/klimafrokost-klimautvalget-2050-hvordan-skal-vi-komme-oss-til-netto-null/