Regulering av grønne industrier og samspill med EUs agenda for bærekraftig finans

Regulering av grønne industrier og samspill med EUs agenda for bærekraftig finans

Norsif inviterer

Finansnæringen i Norge har og vil i større grad bli underlagt bærekraftsregler fra EU. Disse legger opp til økt transparens og standardisering av bærekraftsrapporteringen. Men farten på det grønne skiftet vil avhenge av regulering av industrien – så hva slags reguleringer kommer, som gjelder for grønne industrier?

I dette frokostseminaret tar vi utgangspunkt i to lovende, grønne industrier i Norge som får mye oppmerksomhet: Batteriproduksjon og grønn ammoniakk. Begge er avgjørende for å sikre overgang fra fossil energi og kan dessuten føre til nye industrieventyr for Norge. Vi skal ta et dypdykk og høre hvilke type krav som kommer og hvordan dette vil påvirke konkurransekraften fremover, særlig sett i lys av konkurrerende handelspolitikk fra økonomiske blokker som USA og Kina. Vi vil derfor gå inn på sentrale forhold som EUs fit for 55 pakke og Net Zero Industry Act, samt relevante norske forhold.

Du vil også høre fra Finans Norge sin ekspert om hva finansnæringen i Norge kan forvente av nye krav fra EU fremover, samt få refleksjoner fra en porteføljeforvalter som investerer innen det grønne skiftet.

Program

EUs agenda for bærekraftig finans – hva kommer de neste årene?
Kristian Ruth, Finans Norge

Regulering og støtte av grønn hydrogen og ammoniakk i Norge
Vidar Lundberg, North Ammonia

Banebrytende ny EU regulering for batteriindustrien: Nøkkelaspekter og samspillet med EUs agenda for bærekraftig finans
Stina Torjesen, Morrow Batteries

Investor perspektiv på regulering av grønne industrier – hvordan vil dette påvirke forventet risiko og avkastning fremover?
Isabelle Juillard Thompsen, Hvitsten

Frokost og registrering fra kl 08.30