NORSIF FORMIDLER: Hvordan sikre ansvarlige private lån til stater?

NORSIF FORMIDLER: Hvordan sikre ansvarlige private lån til stater?

Frokostsamtale på Kulturhuset, Laboratoriet, torsdag 21. mars kl. 08:30-10:00, frokost og kaffe serveres fra kl 08:00.

Velkommen til en spennende panelsamtale og rapportlansering der et bredt panel av eksperter vil belyse hva som må til for å sikre ansvarlighet i långivning til land gjennom private investeringer.

Private investorer investerer våre pensjonspenger i andre land sin gjeld gjennom investeringer i statsobligasjoner. Å låne penger til land kan være viktig og bra – det kan gi land tilgang til kapital slik at det kan gjøres investeringer i infrastruktur som kan skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdom. Men det er også en risiko for at det lånes for mye penger, slik at landet heller havner i gjeldskrise, som igjen rammer befolkningens velferd og levekår dramatisk.

Gode systemer for å sikre ansvarlighet i långivning til land kan forebygge oppbygging av ikke-bærekraftig gjeld og forebygge at det lånes penger til korrupt politisk ledelse som kan misbruke offentlige midler til egen vinning. Hva kjennetegner et godt system for å sikre ansvarlig långivning? Og hvordan kan vi sikre oss at slike systemer gir substansielt positive utfall og ikke ender opp som grønnvasking av uansvarlige investeringer?

Panelister

  • Caroline Eriksen, Head of Social Initiatives, Norges Bank Investment Management
  • Robin Wigglesworth, redaktør for Financial Times Alphaville
  • Anne-Grethe Henriksen, Markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket
  • Pia Rudolfsson Goyer, menneskerettighetsadvokat og spesialist på human rights due diligence, tidligere seniorrådgiver i Statens Pensjonsfond Utlands Etikkråd
  • Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, moderator

Arrangementet er en lansering av rapporten: «Developing Best Practice Guidelines for Responsible Private Investments in Sovereign Debt Instruments» fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, forfattet av Dilmi Wijisekara og Amalie Ramslien Næss

Klikk her for mer informasjon.