Innkalling til årsmøte i Norsif

Innkalling til årsmøte i Norsif

Styret i Norsif innkaller til årsmøte i Norsif mandag 22. april 2024, klokken 10.30-12.30. Møtet vil bli avholdt i Ferd sine lokaler i Dronning Maudsgate 10 i Oslo.

Innkallingen sendes til den som er registrert som primær kontaktperson for medlemsbedriftene, men medlemsbedriften velger selv hvem som deltar. Medlemsbedriftene kan være representert ved flere personer. Send påmelding per e-post til norsif@norsif.org innen mandag 15. april kl. 14.

Alle ordinære medlemmer har én stemmerett på årsmøtet. Assosierte medlemmer har møterett, men ikke stemmerett.

Saksliste for årsmøtet:
  1. Virksomhetsberetning
  2. Årsregnskap med styrets kommentar
  3. Budsjett 2024
  4. Valg av styremedlemmer
  5. Valg av valgkomitémdelemmer
  6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
  7. Valg av revisor
  8. Åpen diskusjon

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende senest 1. april 2024.

Fullstendig saksliste vil sendes til medlemmene innen 8. april 2024.