Frokostmøte om naturrisiko og naturrisikoutvalget

Frokostmøte om naturrisiko og naturrisikoutvalget

Norsif og Forening for finansfag Norge (FFN) inviterer til fagseminar om naturrisiko. Tid: Fredag 12. mai kl 08.30-10.00. Registrering og lett frokost fra kl 08.00. Sted: Finansnæringens hus, Hansteens gate 2, 6. etg. Aksel Mjøs, førsteammanuensis på NHH, er leder for det regjeringsoppnevnte naturrisikoutvalget, som skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer […]

Norsif og Forening for finansfag Norge (FFN) inviterer til fagseminar om naturrisiko. Tid: Fredag 12. mai kl 08.30-10.00. Registrering og lett frokost fra kl 08.00. Sted: Finansnæringens hus, Hansteens gate 2, 6. etg.

Aksel Mjøs, førsteammanuensis på NHH, er leder for det regjeringsoppnevnte naturrisikoutvalget, som skal beskrive begrepet naturrisiko, vurdere hvordan norske næringer og sektorer er og kan bli berørt av tap av natur og naturmangfold og se på hvordan berørte aktører i Norge kan analysere og håndtere naturrisiko på best mulig måte. Les mer om naturrisikoutvalget her

Mjøs vil holde en innledning og gjennomgå status for arbeidet med utvalget, med fokus på investor- og porteføljeperspektivet.

Vi vil også få høre om noen praktiske perspektiver fra markedet, og se på hvordan porteføljeforvaltere inkluderer naturrisiko i sine vurderinger i dag, og hvilke forventninger markedet har fremover. Vi hører blant annet fra Laura McTavish fra DNB Miljøinvest, Emine Isciel leder for klima og miljø i Storebrand, samt Snorre Gjerde fra NBIM.

Arrangementet avsluttes med en Q&A hvor det vil være mulig å gi innspill til utvalget sitt arbeid og til panelet.

Program:

  • Introduksjon og gjennomgang av status og arbeid, med fokus på investor-/porteføljeperspektivet, ved Aksel Mjøs, førsteammanuensis NHH og leder for naturrisikoutvalget.
  • Praktiske perspektiver fra markedet:
  • hvordan inkluderer porteføljeforvaltere naturririsiko i sine vurderinger i dag
  • Hva er forventninger til naturrisikoutvalget, hva forventes fremover
  • Q&A og innspill til utvalget og panelet

Innledere:

  • Aksel Mjøs, førsteamanuensis NHH og leder for naturrisikoutvalget
  • Laura McTavish, DNB Miljøinvest
  • Emine Isciel, head of climate and environment, Storbrand
  • Snorre Gjerde, Lead Investment Stewardship Manager, NBIM
  • Med flere.

Arrangementet avsluttes kl 10.00.

Arrangementet er gratis for medlemmer i Norsif og FFN. Ikke-medlemmer: 1000 kroner.