FFN Frokostmøte – ESG-data i det norske obligasjonsmarkedet: utfordringer og behov

FFN Frokostmøte – ESG-data i det norske obligasjonsmarkedet: utfordringer og behov

Forening for finansfag (FFN) nviterer Norsif medlemmer til frokostmøte om ESG-data i det norske obligasjonsmarkedet.

Informasjonsmengden knyttet til ESG-data er enorm, og med nye reguleringer kommer det stadig nye datapunkter. Det er krevende selv for erfarne analytikere å orientere seg i data-jungelen.

Samtidig gjør fraværet av standarder det utfordrende å analysere og sammenlikne ESG-data om selskaper, og mangel på ESG-data om en rekke unoterte obligasjonsutstedere skaper stor frustrasjon i bransjen.

Stamdata, et datterselskap av Nordic Trustee, er en viktig leverandør av obligasjonsdata til den norske bank- og finansnæringen. Selskapet har utviklet en ESG-database gjennom interaksjoner med utstedere og ledende kapitalforvaltningsmiljøer for å hjelpe bransjen med tilgang til et enhetlig, standardisert og sammenliknbart datasett (basert på utstederes rapporteringer for perioden 2018 -2022).

På frokostmøtet vil Stamdata dele innsikt, erfaringer og hovedfunn om utfordringer og behov relatert til bærekraftsrapportering og ESG-data i Norge. Det vil også gis en oppdatering fra årets rapporteringssesong i form av en oppsummering av årets bærekraftsrapportering. Målet er å gi finansanalytikere bedre forståelse for ESG-data fra et analyseperspektiv, samtidig som man får innsikt i arbeidet med å utvikle en norsk databaseinfrastruktur.

Aleksander Nervik er innleder på seminaret. Nervik er konserndirektør i Nordic Trustee med ansvar for Stamdata, Nordic Bond Pricing, Digitale produkter og IT, og har lang erfaring med utvikling av infrastrukturløsninger innenfor det norske kapitalmarkedet. Før han begynte hos Nordic Trustee i 2019, var han en del av konsernledelsen i Oslo Børs VPS med ansvar verdipapirregisteret og oppgjørssystemet.

Program:

  • Introduksjon til ESG by Stamdata
  • Oppgaver, utfordringer og behov relatert til ESG – fra et kapitalforvalterperspektiv
  • Oppgaver, utfordringer og behov relatert til ESG-rapportering – fra et utstederperspektiv

Frokostmøtet vil ha hovedfokus på innsikt Stamdata har fått fra en rekke intervjuer med aktører i kapitalmarkedet, herunder kapitalforvaltere, utstedere samt andre ESG-dataleverandører, samt Finans Norge.


Medlemmer FFN/CFASN/Norsif – kr 600,-.

Ikke medlemmer – kr 1000,-.
Påmeldingen er bindende og faktura vil bli sendt.