Oppdatert guide til ansvarlige investeringer

Norsifs «guide til ansvarlige investeringer» har blitt oppdatert.

Målgruppen er kapitaleiere og -forvaltere som ønsker å gjøre mer på området ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. Guiden gir en innføring i begrepet ansvarlige investeringer og en oversikt over de mest vanlige tilnærmingene og virkemidlene. De viktigste elementene i prosessen fram mot en ansvarlig investeringsstrategi og hvordan strategien kan operasjonaliseres blir også gjennomgått. (Januar 2017).

Comments are closed.