Nyheter

Rapport om ESG-integrering i selskapsanalyser

Norsif har undersøkt hvordan ESG integreres i selskapsanalyser av norske aksjer. Formålet med undersøkelsen har vært å få en bedre forståelse av hvordan ESG-integrering foregår i praksis, inkludert hvilket informasjonsbehov norske kapitalforvaltere har og hvilke metoder som brukes. Målet med rapporten er at den skal brukes som diskusjonsgrunnlag for å bidra til læring og utveksling av god praksis for å løfte bransjens evne til å integrere ESG i investeringsbeslutninger.

Her kan du lese en oppsummering av funnene.

Last ned hele rapporten her. (EY for Norsif, Juni 2017)

Ny rapport om undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet

Norsif har fått gjennomført en oppdatert kartlegging av undervisningstilbudet ved norske universiteter og høyskoler innen ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. I tillegg har vi undersøkt etterspørselen etter slik kompetanse blant arbeidsgivere i finansnæringen.

Undersøkelsen viser at det tilbys noe mer relevant undervisning nå enn ved forrige undersøkelse i 2014, men ingen læresteder oppgir å ha en egen studieretning eller egne fag dedikert til temaet. Undersøkelsen viser også at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel på dette området. 90% av Norsifs medlemmer rapporterer om behov for kunnskap om temaet i sitt selskap og behovet har vært økende de siste fem årene.

Last ned rapporten her: Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (gjennomført av EY for Norsif i april 2017)

Omtale av rapporten i Aftenposten: – Norske økonomistudenter kan for lite om bærekraft

Les kronikken fra Norsifs Nermina Ljevakovic (Gjensidigestiftelsen) og Bjørn Stolpestad (styreleder): Siviløkonomer kan bli kompetansetapere

Oppdatert guide til ansvarlige investeringer

Norsifs «guide til ansvarlige investeringer» har blitt oppdatert.
Målgruppen er kapitaleiere og -forvaltere som ønsker å gjøre mer på området ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. Guiden gir en innføring i begrepet ansvarlige investeringer og en oversikt over de mest vanlige tilnærmingene og virkemidlene. De viktigste elementene i prosessen fram mot en ansvarlig investeringsstrategi og hvordan strategien kan operasjonaliseres blir også gjennomgått. (Januar 2017).