Ny sekretariatsleder i Norsif

Styret i Norsif har inngått avtale med Pia Goyer om administrativ og faglig bistand som Sekretariatsleder med start 1. oktober 2018.

Pia har mer enn 20 årBilde Pia Goyers arbeidserfaring med selskapers ansvar for menneskerettigheter og kommer fra stillingen som seniorrådgiver i sekretariatet for Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland hvor hun har vært siden 2007. Pia er utdannet jurist fra Stockholms Universitet, har arbeidet i det svenske Utenriksdepartementet og ved Senter for menneskerettigheter, på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Hun har i snart tre år vært styremedlem i Norsif som hun vil tre ut av ved oppstart av avtalen. Vi er sikre på at Pias sterke faglige bakgrunn og innsats vil løfte Norsif videre, vi gleder oss til samarbeidet.

Styret vil samtidig benytte anledningen til å takke Ida Aamodt-Hansen hvis avtale som koordinator for Norsif opphører fra samme dato. Uten Idas store arbeidsinnsats, fleksibilitet og stå på-humør, hadde ikke Norsif kommet så langt som vi har etter oppstart i 2012.
Ida går tilbake til full stilling i Verdipapirfondenes Forening.

Comments are closed.