Nordisk SIF-samling

Den 29-30. mai blir det nordisk samling for SIF-organisasjonene (Sustainable Investment Forum)  i København. Her samles Swesif, Dansif, Finsif og Norsif.

Dette arrangementet er åpent for alle de nordiske SIFene sine medlemmer. Her får man muligheten til  å møte medlemmer i de andre organisasjonene, og diskutere aktuelle teamer innenfor ansvarlig investeringspraksis, på tvers av landegrensene. Program finner du her.

Registrering for Norsifs medlemmer til arrangementet gjøres til dansif@dansif.dk

PRI-møte onsdag 30. mai
Dagen etter, den 30. mai, arrangerer FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) møte i København for sine nordiske medlemmer. Dette blir fra klokken 9 til 14 hos PensionDanmark, Langelinie Allé 41.

Det er sendt ut egne invitasjoner til dette arrangementet. Mer informasjon på http://www.unpri.org/events/pri-nordics-signatory-meeting/

Samme dag, 30. mai fra klokka 16.30 til 18, arrangerer Dansif sammen med CSR Forum et seminar som også er åpent for medlemmer av andre nordiske SIF-foreninger: Putting the UN Guiding Principles on Business and Human Rights into Practice.

Registrering til dette arrangementet gjøres også via dansif@dansif.dk.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter