Apent seminar: ESG og private equity

Kan ESG skape merverdier i aktive eierfond?

Aktive eierfond (private equity) investerer i unoterte bedrifter over en lang tidsperiode. Hvilke spesifikke utfordringer er knyttet til arbeidet med ESG i denne typen bedrifter, fra forvalternes og investorenes side. Kan ESG være et verktøy som kan bidra til verdiskapning og skape merverdier i de underliggende porteføljebedriftene? På dette seminaret i regi av Norsif og NVCA vil PE-fond og investorer bidra med innblikk i dette.

PROGRAM

Innledning, ved Knut T. Traaseth, NVCA

FORVALTERPERSPEKTIVET
Hvilke utfordringer og muligheter er det knyttet til arbeidet med ESG i unoterte selskaper, og kan en bevisst ESG-strategi bidra til å skape merverdier?

Frode Strand-Nielsen, FSN Capital

INVESTORPERSPEKTIVET
Hvordan ser private equity-investorer på forvalternes arbeid med ESG? Hvilke vurderinger foretas i forkant av investeringene, og hvordan følges forvalterne opp?

Joachim Høegh-Krohn, Argentum
Tim van der Weide, PGGM

BRANSJEPERSPEKTIV OG RAMMEVERK
Hvordan har bransjeorganisasjoner arbeidet for å styrke bransjens fokus på ESG, og hvilke alternativer finnes der ute?

TBD
Natasha Buckley, PRI

Avslutning ved Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter