Norsif formidler: Invitasjon til Katapult Future Fest

Grieg Investor ønsker å invitere Norsifs medlemmer til Katapult Future Fest. Se invitasjon under:

Velkommen til Katapult Future Fest – årets tech og impact investing event i Oslo!

Vi lever i en verden i rask endring. Den teknologiske utviklingen skjer i et økende tempo, vesten er ikke lenger motoren for global økonomisk vekst. Miljøutfordringer banker stadig hardere på døra og politisk risiko har plutselig blitt et britisk-amerikansk fenomen.

Samtidig skjer det utrolig mye positivt som ofte glemmes i dagens nyhetsbilde. Verdens nasjoner har klart å samle seg omkring FNs bærekraftsmål som et felles veikart, og privat sektor og finansielle aktører viser stadig økende interesse for å bidra til å oppnå disse målene. Mange ser utfordringene vi står ovenfor som muligheter – nye markeder, kunder og behov.

Teknologi endrer rammebetingelsene for investeringer, og åpner samtidig muligheter for å bidra til positiv endring i stor skala. Vi snakker stadig mer om «disruption» og eksponentiell endring, AI, AR, og VR er nye buzzwords – og Elon Musk er den nye folkehelten.

Hva betyr disse teknologiske endringene for deg? Hvordan skal du som investor forholde deg til en verden i rask endring? Og hvordan kan du bidra til positiv endring?

Program
10. mai: Katapult Future Fest Investor Day, kl 12-18 på SoCentral etterfulgt av middag på Sentralen
11.-12. mai: Katapult Future Fest på VIPPA og SALT, heldagsarrangement

Foredragsholdere
Se full oversikt her. Vi nevner noen navn:


Påmelding
Grieg Investor tilbyr 20% rabatt til NORSIF medlemmer på Katapult Future Fest, benytt rabattkode: GriegInvestorInvites
Påmelding her.

Med vennlig hilsen
Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter