Seminar for pensjonskasser

Ansvarlige investeringer – hvordan kan pensjonskasser jobbe med dette?

Temaet ansvarlige investeringer er et viktig tema som er relevant for alle typer investorer og kapitaleiere. Fagområdet er i rask utvikling og forventningene øker stadig. Mens store investorer gjerne har dedikerte ressurser til arbeidet med ansvarlige investeringer, kan det være en utfordring for mindre organisasjoner å vite hva man skal gjøre og hvordan man skal gjøre det.

Norsif inviterer pensjonskasser til å høre hvordan andre investorer jobber med ansvarlige investeringer, hvilke utfordringer man bør være klar over og noen nyttige innspill til hvordan man kan arbeide med dette temaet i egen organisasjon.

Program:

Velkommen ved Norsif
Bjørn Stolpestad, styremedlem i Norsif og leder for institusjonelle kunder i Nordea

Kort om ansvarlige investeringer. Hvordan kan pensjonskasser uten dedikerte ressurser jobbe med dette?
Anne Kvam, Principal Sustainability konsulent, DNV GL

Hvordan jobber Folketrygdfondet med ansvarlige investeringer, og hvorfor mener de det er viktig?
Nils Bastiansen, direktør aksjer, Folketrygdfondet

Ansvarlig investering av pensjonsmidler – noen utfordringer
Ingvild Dingstad, administrerende direktør, Fellesordningen for AFP

Lunsj vil bli servert etter møtet.

Påmelding senest 22. april 2014.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter