Medlemsmøte: Workshop om ansvarlig investeringspraksis i norsk finans- og økonomiutdanning

Betydningen av ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet får stadig mer oppmerksomhet, og er i dag et viktig tema for investorer, kapitalforvaltere, myndigheter, akademikere og studenter.

I 2014 avdekket Norsifs undersøkelse at ingen av de 21 norske utdanningsinstitusjonene oppga å ha en studieretning, fag eller en egen fagmodul som er dedikert til ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet.

I februar 2017 kommer Norsif med en ny kartlegging av undervisning i ansvarlig investeringspraksis og etterspørsel for kompetanse på dette området.

Formålet med workshopen er å samle relevante aktører for å diskutere følgende:

  • Hva er status? Er det gjort endringer i undervisningstilbudet siden 2014?
  • Har finanssektoren i Norge behov for kompetanse?
  • Hvilke erfaringer kan vi tilegne oss fra andre universiteter som har tilrettelagt studier for å møte behov fra finansbransjen?

Når: Torsdag 16. mars
Tid: 16.00-19.00
Sted: Nordea, Essendrops gate 7, Oslo
Svarfrist: Mandag 06. mars
Servering: Lett servering

På workshopen trenger vi representanter fra 7 norsif-medlemmer, så det er begrenset antall plasser.

Påmelding her.

Vel møtt!

Hilsen
Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter