Medlemsmøte: Rundebordssamtale: Hvordan kan institusjonelle investorer arbeide med ansvarlig skatt?

Ansvarlig skatt er et begrep stadig flere har hørt om, men som fortsatt er uklart for mange. Eksempelvis jobber et økende antall institusjonelle investorer med å møte forventninger knyttet til ansvarlig skatt og åpenhet i sine porteføljer. Men hva betyr ansvarlig skatt for investorer? Hvordan kan eventuelle risikoer håndteres? Hva er realistiske mål? Og hvem kan vi lære av?

Etter initiativ fra BI/Verdensbanken inviterer Norsif med dette til rundebordssamtale for å diskutere status om ansvarlig skatt i dag og hvordan feltet kan utvikle seg fremover. Vi tilbyr et forum med erfaringsutveksling og læring, møtet blir dialogbasert og det forventes aktiv deltakelse med spørsmål, refleksjoner og egne tanker.

Velkommen til rundebordssamtale!

Når:                       Mandag 15. mai
Tid:                        09:00 – 11:00. Frokost og kaffe serveres fra klokken 8:30
Sted:                     Nordea, Essendrops gate 7, Oslo
Svarfrist:             10. mai

Påmelding her

Agenda:

  • Norsif ønsker velkommen
  • Rundebordssamtale: Hvorfor langsiktige investorer må forstå ansvarlig skatt og hvordan det håndteres i dag
  • UN PRI, Valeria Piani, Associate Director – ESG Engagements innleder om businesscasen og hva som er ledende praksis internasjonalt
  • NBIM, Jonas Jølle, Head of Policy development, Ownership strategies, presenterer det nye forventningsdokumentet på skatt
  • Diskusjon blant deltakerne om dagens praksis og utfordringer
  • Rundebordssamtale: Hvordan kan ansvarlig skatt anvendes praktisk og nyttig?
  • FMO, Yvonne Bol, Tax Manager i den nederlandske utviklingsbanken innleder om hvordan utviklingsbankenes arbeid med skatt og åpenhet kan vise vei for institusjonelle investorer
  • Oxfam Ibis, Sara Jespersen, Project manager – Tax and Development innleder om hva institusjonelle investorer kan lære av det danske Tax Dialogue Project, som har oppnådd gode resultater på å forene forventningene til sivilsamfunnet med de praktiske realitetene i business
  • Diskusjon blant deltakerne om hvordan feltet kan utvikle seg fremover

Ordstyrere: Kiran Aziz, Handelshøyskolen BI, og Erik Feiring, Verdensbanken

Dette møtet er åpent for Norsif sine medlemmer.

Vel møtt!

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter