Medlemsmøte: Presentasjon av resultater fra karbonprosjekt OSEBX

South Pole og CDP har på oppdrag fra Norsif gjennomført en analyse av karbonutslippene og klimastrategiene til selskapene som inngår i OSEBX-indeksen. Som et resultat av prosjektet vil Norsifs investormedlemmer kunne beregne CO2-utslippene og CO2-intensiteten i sine norske investeringer, sammenlignet med OSEBX.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få tilsendt prosjektbeskrivelsen for prosjektet.

Påmelding til arrangementet.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter