Medlemsmøte: Klimatilpasning av porteføljer mot 2 graders målet?

Etter Paris-møtet søker stadig flere kapitalforvaltere etter metoder for å analysere klimarisiko og klimatilpasse sine porteføljer.

Vi har invitert Jakob Thomä fra 2° Investing Initiative for å fortelle mer om scenariotesting av aksjeporteføljer, og hvordan modellen anvendes av kapitaleiere, forvaltere, analytikere og lovstiftere. Modellen har blitt utviklet gjennom prosjektet Sustainable Energy Investment Metrics (SEIM). Snart finnes også muligheten for å teste porteføljer av selskapsobligasjoner.

Her kan du laste ned presentasjonen til Jakob Thoma.

Vel møtt!

Dato og tid: Fredag 21 april fra 8.30 til 10.00. Frokost serveres fra 08.00
Sted: Formuesforvaltning, Henrik Ibsens gate 53
Seminaret er kun for medlemmer i Norsif.

Påmelding her.

Påmelding innen tirsdag 18 april.

Swesif arrangerte seminar om samme tema i januar. Nå får Norsif medlemmer muligheten.

Be gjerne med kollegaer som dette temaet er relevant for.

Hilsen Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter