Medlemsmøte: Klimarisiko i finansnæringen – nye verktøy gir retning

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Store verdier står på spill. Bygninger, veier, strømnett og annen kritisk infrastruktur trues av ekstremvær og overvann.

For å sette en felles retning lanserte Finans Norge veikartet for grønn konkurransekraft. Hvilken informasjon og hvilke verktøy vil bidra til at målene nås og klimarisikoen reduseres?

Norsif og Sustainability Hub inviterer næringsliv og offentlige aktører til panelsamtale. Du møter eksperter på klimatilpasning og får innsikt i verktøyene de er i ferd med å ta i bruk.

Trykk her for påmelding.

Vel møtt!

Hva: Frokostmøte med kaffe og konstruktiv debatt
Når: 31. oktober kl 08:00 – 10:30
Hvor: Litteraturhuset, Amalie Skram, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Møteleder: Anne Jortveit, nestleder i Norsk Klimastiftelse

Program

 • Velkommen og introduksjon
 • Panelsamtale 1: Kunnskapsbanken – en nasjonal database for klimatilpasset forsikring
 • Panelsamtale 2: Grønne obligasjoner – et verktøy for klimatilpasset finansiering
 • Panelsamtale 3: Hvordan henger fysisk og finansiell klimarisiko sammen?
 • Oppsummering

Bekreftede paneldeltagere

 • Mia Ebeltoft, fagsjef forsikring i Finans Norge
 • Harald Francke Lund, Head of Green Bond Second Opinions i CICERO
 • Jacob Michaelsen, Head of Sustainable Bonds i Nordea
 • Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken
 • Erik Øyno, administrerende direktør i industrikonsernet Protan

Paneldeltagere oppdateres løpende.

Fullt program

Velkommen og introduksjon

Monica Mee, Norsif og Sunniva Bratt Slette, Sustainability Hub Norway

Panelsamtale 1: Kunnskapsbanken – Et verktøy for klimatilpasset forsikring

Finans Norge og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utviklet en nasjonal database med skadedata. Hvilke konsekvenser får den nye informasjonen for forsikringspremier, skadeutbetalinger og byplanlegging? Vil informasjonen føre til færre skader?

Innleder: Mia Ebeltoft, Finans Norge – Hva er Kunnskapsbanken?

Paneldeltagere:

 • Mia Ebeltoft, fagsjef forsikring i Finans Norge
 • Erik Øyno, administrerende direktør i industrikonsernet i Protan

Panelsamtale 2: Grønne obligasjoner – Et verktøy for klimatilpasset finansiering

Grønne obligasjoner er i vinden i utlandet, men det norske markedet henger etter. Hvilken merverdi skaper grønne obligasjoner for investorer og utstedere? Og kan grønne obligasjoner bidra til å redusere investeringsetterslepet i kommunal infrastruktur?

Paneldeltagere:

 • Harald Francke Lund, Head of Green Bond Second Opinions i CICERO
 • Jacob Michaelsen, Head of Sustainable Bonds i Nordea
 • Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken

Panelsamtale 3: Hvordan henger fysisk og finansiell klimarisiko sammen?

Bedre data kan brukes til å forebygge skader og finne ut hvilken infrastruktur som må tilpasses klimaendringene. Hvordan påvirker bedre informasjon om klimarisiko morgendagens investeringsbeslutninger?

Paneldeltagere:

 • Mia Ebeltoft, fagsjef forsikring Finans Norge
 • Torunn Brånå, ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken
Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter