Medlemsmøte: Governance i Asia og sommeravslutning

Sommeren nærmer seg, og Norsif inviterer til sommeravslutning med faglig påfyll.

Den 20. juni inviterer vi våre medlemmer til en hyggelig samling hos Odin Forvaltning. Vi starter med en presentasjon av Jamie Allen, leder av Asian Corporate Governance Assiciation (ACGA). Jamie vil presentere ACGA og snakke om governanceutfordringer i Asia. Her legger vi også til rette for en spennende diskusjon.

Etter arrangementet hos Odin Forvaltning, som vil vare ca 1,5 time, drar vi videre til Beer Palace for å avslutte arrangementet.

Påmelding til inger.lise.prebensen@fno.no

The Asian Corporate Governance Association (ACGA )
er en uavhengig, non -profit medlemsorganisasjon som jobber med investorer, selskaper og myndigheter om implementering av effektive styringssystemer i hele Asia. Les mer om ACGA her.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter