Medlemsmøte: Frokostseminar om ansvarlig renteforvaltning

ESG integrering har lenge vært en viktig del av aksjeforvaltning og er i dag på mange måter ‘mainstream’. Renteforvaltningen er ikke like utviklet, men vi har den siste tiden sett et økende fokus på ESG blant renteforvaltere og videre en økning i ESG rentefond på markedet.

På tross av forskjellen på eierrollen og kreditorrollen, gjelder samme forvaltningsmessige prinsipper: Å allokere kapitalen til de selskaper som forventes å gi best verdiskaping.

Hvordan kan man best integrere ESG-faktorer systematisk i renteforvaltningen? Hvordan skiller ESG integrering i obligasjonsmarkedet seg fra aksjemarkedet? Hva har ESG integrering å si for avkastningen? Hvor langt har vi kommet på ESG integrering innen renteforvaltning her hjemme? NORSIF inviterer til medlemsmøte for å diskutere disse spørsmålene.

Når: Torsdag 8. juni
Tid: 8.30–10.00. Frokost serveres fra 8.00.
Sted: Grieg Investor, Bryggegata 6, 5. etasje

Åpent for: Kun for Norsif-medlemmer

Meld deg på her! 

Svarfrist: Mandag 5. juni

 

AGENDA:
– Grieg Investor ønsker velkommen

– PIMCO, Alex Struc, Co-Head PIMCO ESG Initiatives
Alex har utviklet og leder PIMCOs nylig lanserte globale rentefond med ESG fokus og vil snakke om hvorfor ESG integrering er en integral del av ansvarlig renteforvaltning.

– Folketrygdfondet, Lars Tronsgaard, Deputy Managing Director
Lars vil snakke om ansvarlig renteforvaltning fra et nordisk perspektiv.

– Diskusjon

Vel møtt!
Hilsen Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter