Frokostseminar: Financing a sustainable European Economy

Når: Onsdag 25. april
Tid: 8.30–10.00. Lett frokost serveres fra kl. 8.00.
Sted: Nordea, Essendrops gate 7, Oslo

EU-kommisjonens ekspertutvalg på bærekraftig finans (HLEG) la i januar 2018 frem rapporten «Financing a sustainable European Economy» som kommer med anbefalinger til hvordan kapitalflyten i Europa kan styres mot bærekraftige investeringer, og hvordan dette kan støtte overgangen til en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi.

Last ned presentasjonene fra seminaret her: 

Flavia Micilotta, Eurosif

Heidi Finskas, KLP

Janicke Scheele, DNB

Rapportens anbefalinger var utgangspunktet for utviklingen av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som ble offentliggjort den 8. mars. Handlingsplanen vil fungere som et veikart, og danner grunnlaget for videre arbeid og tiltak som kan få stor betydning for de europeiske finansmarkedene.

Handlingsplanen foreslår blant annet å etablere en europeisk klassifisering av hva som er «bærekraftige investeringer», og lage en standard for merking av «grønne» finansielle produkt. Rapporten ønsker også å tydeliggjøre hvilke plikter, «fiduciary duties», institusjonelle investorer skal ta hensyn til, og forbedre selskapers rapportering og synliggjøring av ikke-finansiell informasjon.

Påmeldingen er nå stengt  

Svarfrist: Onsdag 18.april

Agenda

Presentasjon av rapporten Financing a sustainable European Economy
Flavia Micilotta er medlem av EU-kommisjonens ekspertutvalg (HLEG) og executive director i Eurosif, og vil presentere rapporten.

Kommentarer
Janicke Scheele fra DNB Asset Management og Heidi Finskas fra KLP kommenterer rapporten.

Paneldebatt
Moderator:
Tom Staavi, Informasjonsdirektør, Finans Norge

Paneldeltagere:
Heidi Finskas, Direktør for samfunnsansvar, KLP
Janicke Scheele, Head of Responsible Investments, DNB Asset Management
Flavia Micilotta, HLEG og Eurosif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter