Åpent seminar: Investeringer i fornybar energi

Les en sammenstilling som belyser utviklingstrekk innen fornybar energi-sektoren, laget særskilt til seminaret: «Klima og fornybar energi – et overblikk»

Presentasjoner fra seminaret:
KLP
Scatec
Statkraft
Norfund
IFU
Finansdepartementet

Fornybar energi er et marked i stor utvikling, og med potensiale for enorm vekst. En vekst som også er helt nødvendig for å bekjempe klimaendringene.

I dette seminaret ønsker vi å belyse hvordan investeringer i fornybar energi og infrastruktur gjennomføres av ulike markedsaktører i dag. Seminaret vil være åpent og samle sentrale aktører som representerer institusjonelle investorer, institusjoner for utviklingsfinansiering, prosjektutviklere og representanter fra myndigheter og politisk ledelse. Vi vil søke å få frem aktørenes perspektiver på og erfaringer med modeller for ansvarlige investeringer i fornybar energi og infrastruktur. Spesielt vil løsningsmodeller, suksessfaktorer og fremtidige muligheter bli belyst.

Påmelding her.

Last ned fullstendig program.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter