ESG-faktorers innvirkning på avkastning og risiko

Norsif inviterte akademia og aktører i finansbransjen til frokostseminar om integrering av faktorer knyttet til miljø, samfunn og selskapsledelse (ESG-faktorer) i investeringsbeslutninger: Hva sier forskningen om ESG-faktorers innvirkning på risiko eller avkastning?

Her finner du Marcus Nilsson sin presentasjon.
Her finner du Agnes Neher sin presentasjon.
Her finner du Zoltan Nagy fra MSCIs rapport og Dr. Andreas Hoepners rapport som Marcus Nilsson bygget sitt foredrag på.

Seminaret tok for seg fersk forskning på relevansen av miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) faktorer for investorer. Marcus Nilsson fra Centre for Responsible Banking & Finance ved University of St. Andrews presenterte en oversikt over forskning som viser at integrering av ESG-faktorer kan redusere risiko på portefølje- og selskapsnivå, og at ESG-strategier har positiv innvirkning på avkastningen.

Nilsson understreket at bare investorer med særskilt kompetanse og sofistikerte strategier vil kunne dra nytte av disse positive effektene. Forskningen sammenstilt av Centre for Responsible Banking & Finance viser at en ren eksklusjonsstrategi (svartelister/negativ screening) alene ikke er nok.

Zoltán Nagy fra MSCI mente at investorer burde se nærmere på det han kalte et «lykkelig ekteskap» mellom kvantitative investeringsstrategier og ESG-data. Teorien til MSCI er at forvaltere som anvender visse ESG-strategier kan oppnå meravkastning i forhold til indeks selv med lav risiko og færre selskaper i porteføljen.

Agnes Neher, også fra University of St. Andrews, presenterte en sammenligning av ESG-vurderinger og kredittvurderinger av de såkalte PIIGS-landene. Jevnt over viser ESG-vurderingene fra analysebyrået oekom en nedadgående trend for PIIGS-landene lenge før tendensen ble plukket opp av de store kredittvurderingsfirmaene.

Program

  • Innledning, Caroline Ditlev-Simonsen, seniorforsker ved Handelshøyskolen BIs senter for samfunnsansvar
  • Environmental, social and governance (ESG) data: Can it enhance returns and reduce risks? Marcus Nilsson, PhD candidate in Banking and Finance, University of St. Andrews
  • Optimizing Environmental, Social and Gonvernance Factors in Portofolio Construction: Analysis of three ESG-tilted strategies Zoltán Nagy, Senior Associate, MSCI Analytics Applied Research
  • Sovereign Debt and Sustainability Culture Indicators, Agnes Neher, PhD candidate, University of Hohenheim, Germany
  • Q&A og avrunding av seminaret, ledet av Caroline Ditlev-Simonsen

Seminaret ble holdt hos DNB.

 

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter