Faglig møte om ukonvensjonell olje og gass

Formålet med møtet er å diskutere miljø- og samfunnsmessige risiko knyttet til ukonvensjonell olje- og gassvirksomhet, sett fra investorers ståsted.  Agendaen for møtet vil omfatte korte presentasjoner om oljesand og skifergass etterfulgt av en åpen diskusjon blant deltakerne om de ulike problemstillingene og utfordringene knyttet til denne type prosjekter.

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter