Diskusjon om naturlig kapital

Carbon Disclosure Project (CDP) inviterer i samarbeid med Norsif til en diskusjon mellom interessenter fra finans, myndigheter og næringsliv om naturlig kapital og den siste utviklingen innen relaterte temaer, risiko og muligheter.

Bidragsytere:
— Paul Dickinson, Executive Chair, CDP
— Cate Lamb, leder av CDPs vannprogram: «The business imperative for good water stewardship»
— James Hulse, leder av CDPs investorinitiativer og CDP Forests: «Corporate management of the commodities driving deforestation»
— Institusjonelle investorer og en representant fra Nærings- og fiskeridepartementet

Diskusjonen ledes av Melanie Brooks fra Folketrygdfondet som er styremedlem i Norsif.

Påmelding her til «Stakeholder Dialogue on Natural Capital».

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter