Årsmøte i Norsif

Norsif avholder årsmøte 26. april fra kl. 12.30-14.30. Årsmøtet holdes i Storebrands lokaler, Prof. Koths vei 9 på Lysaker.

Innkalling og saksdokumenter er sendt til den som er registrert som primær kontaktperson for medlemsbedriftene, men medlemsbedriften velger selv hvem som deltar. Medlemsbedriftene kan være representert ved flere personer.

Alle ordinære medlemmer har én stemmerett på årsmøtet. Assosierte medlemmer har møterett, men ikke stemmerett.

Påmelding sendes på e-post til ida.aamodt-hansen@vff.no.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsif

 

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter