Åpent seminar om grønne obligasjoner

Mange mener grønne obligasjoner kan være et viktig verktøy for å kanalisere privat kapital til prosjekter og virksomheter som bidrar til å fremme klima eller bedre miljøet. Men hva er egentlig verdien av grønne obligasjoner for selskaper og investorer, hvordan ser markedsutsiktene ut fremover og hvilke utfordringer finnes?

Frokost serveres fra kl 08.30.

PROGRAM

 • Velkommen ved Norsif
 • SEB
  Om markedet i dag, forventet utvikling, og SEBs motivasjon for å gå inn tidlig og «drive markedet».
 • Kommunalbanken
  Om deres grønne obligasjon, motivasjon, hva krevde det av dem internt, fordeler og utfordringer.
 • Storebrand og Nordea
  Hva er viktig for investorer når de kjøper grønne obligasjoner, og hva tror de om det norske markedet videre?
 • Cicero og DNV GL
  Hvordan gjøres tredjepartsverifisering i praksis, hvorfor er dette viktig og hva må bli bedre?
 • WWF
  NGOens syn på markedet for grønne obligasjoner- hva trengs å bli bedre for at grønne obligasjoner kan realisere sitt fulle potensial?
 • MSCI om grønn obligasjonsindeks
  Forteller om deres nye grønne obligasjonsindeks
 • Avslutning ved Norsif

Påmelding til arrangementet.

 

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter