Åpent frokostseminar: Impact Investing – Trender og utvikling

Når:       Tirsdag 14. februar
Tid:        8.30 – 10.30. Frokost og kaffe  serveres fra klokken 8.00
Sted:     Hotel Continental, Teatersalen
Svarfrist: 6. februar

Presentasjoner fra møtet:

GIIN
Gjensidigestiftelsen
Sigla
Storebrand
Blue Orchard
ResponsAbility

The 2016 edition of the GIIN’s Annual Impact Investor Survey: https://thegiin.org/knowledge/publication/annualsurvey2016

Impact investing er et begrep mange har hørt om, men som fortsatt er løst definert og for mange assosiert med høy risiko og lav avkastning.  Er impact investing relevant for institusjonelle investorer? Vi vil gå gjennom historikk og utviklingstrekk for impact investing og se på grensesnitt inn mot tradisjonelle investeringer. Vi vil også høre om hvilke lærdommer vi kan trekke av arbeidet som har blitt gjort internasjonalt, og hvordan impact investing kan settes i sammenheng med blant annet FNs utviklingsmål.

Velkommen til frokostseminar!

Påmelding her (FULLT!)

Agenda:

  • Norsif ønsker velkommen
  • GIIN (Global Impact Investing Network), Giselle Leung, Director. Status og utvikling innen impact investing. Global Impact Investing Network er en non-profit organisasjon dedikert til å øke omfanget og effektiviteten av impact investing.
  • Gjensidigestiftelsen, Christian Tollefsen, Porteføljeforvalter. Presentasjon av Gjensidigestiftelsens impact investing; rasjonale og implementering.
  • Sigla, Ylva Lindberg, Grunnlegger & Partner. Impact investeringer: God samvittighet med lav avkastning eller fremtidens investeringsstrategi?
  • Panel og diskusjon

Norsif har invitert aktører som er aktive innen impact investeringer til å presentere og diskutere utviklingen på området, samt å presentere sin egen tilnærming til impact investing.

Moderator Ingrid Stange, Partnership for Change.

  • Storebrand, Mathew Smith, Head of Sustainable Investment
  • Blue Orchard, Shawn Westcott, Director of Business Development
  • responsAbility, Per Haagensen, Daglig leder, Nordics

Dette møtet er  åpent for alle.

Vel møtt!

Hilsen Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter