Åpent frokostseminar: ESG fondsmerking – Status og veien videre

ESG-merking av fond er i vinden som aldri før, og flere aktører har utviklet eller er i en prosess med å utvikle merkeordninger. Hva består de ulike merkingene av og hva skiller dem? Hva er forbrukerne opptatt av? Og hva mener aktørene er viktig i slike merkeordninger og veien videre?

Vi vil også høre om hvilke lærdommer vi kan trekke av arbeidet som har blitt gjort internasjonalt.

Her kan du laste ned presentasjonene fra frokostseminaret:

Novethic, Dominique Blanc, Head of Research
Morningstar, George Sallfeldt, CEO Morningstar Sverige
MSCI, Jørgen Mørk, Vice President ESG Research
Svanen, Per Sandell, Prosjektleder

Når: Tirsdag 13. september
Tid: 8.30–10.30. Kaffe og croissanter serveres fra kl. 08.00.
Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, Oslo
Svarfrist: 5. september

Velkommen til frokostseminar!

AGENDA:
– Norsif ønsker velkommen
– Novethic, Dominique Blanc, Head of Research
Et europeisk perspektiv på fondsmerking. Frankrike ligger langt framme på dette området, hvordan har man arbeidet med dette der?
– Forbrukerrådet Jorge Jensen, Fagdirektør finans
Forbrukerperspektivet på fondsmerking. Hva er det forbrukerne vektlegger og er opptatt av knyttet til bærekraft/ESG?

Panel og diskusjon:
Både Morningstar, MSCI og Svanen har utarbeidet, eller er i prosess med å utarbeide, ESG-merking av fond. Paneldeltakerne vil kort presentere sin merkeordning før vi åpner for diskusjon og debatt.

– Morningstar, George Sallfeldt, CEO Morningstar Sverige
– MSCI, Jørgen Mørk, Vice President ESG Research
Svanen, Per Sandell, Prosjektleder

Ordstyrer: Anders Skar, CEO i Nordnet Norge

Dette er et åpent møte og vi oppfordrer våre medlemmer til å invitere med egne forvaltere.

Meld deg på via denne linken. Obs! Begrenset antall plasser.

Vel møtt!
Hilsen Norsif

Del dette arrangementet på Facebook

Del dette arrangementet på Twitter